Komplexní monitoring IT a OT systémů.

Komplexní monitoring IT a OT systémů.

Komplexního monitoringu IT / OT a technologických celků.

Komplexního zálohování / konfiguračních parametrů a provozních dat daných systémů /

Oblast služeb dohledového centra ( NMC - Network Monitoring Centre )